İnovasyon

Blog  Dijital Dönüşüm  İnovasyon

İnovasyon ve Proje Yönetimi

İnovasyon ve Proje Yönetimi Günümüzde rekabet koşulları işletmelerin rakiplerine nazaran anlamlı düzeyde farklı ve müşteri beklentilerine daha yüksek oranda karşılık verebilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni fikirlerin uygulanmasını içeren yenilik kavramı etkin bir proje yönetimi ile şirketlere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. İnovasyon Hakkında İnovasyon kavramını duymayanınız yoktur sanırım.  İçinde geçtiği cümlenin havasını değiştirir. Ancak şirketlerin inovasyon kavramından […]

Blog  Dijital Dönüşüm  İnovasyon

Dijital Dönüşüm İçin Gerekli Üç Şey

Dijital Dönüşüm İçin Gerekli Üç Şey DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNEMLİ ÜÇ ŞEY: YALINLAŞMA, TEKRAR KULLANIM, YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI Dijital Dönüşüm artık kendini her yerde gösteriyor. Her alan, her meslek dalı dijital teknolojileri kullanıyor, bundan değer üretiyor. Günümüzde sadece akıllı şehirlerden veya tarımdan değil akıllı hukuktan, akıllı sosyal güvenlikten bahsediyoruz. İleride mesleklerin dönüşümünün kaçınılmaz olduğu söyleniyor. […]

Blog  İnovasyon

OECD Ülkeleri İçinde Türkiye’nin İnovasyondaki Yeri

OECD Ülkeleri İçinde Türkiye’nin İnovasyondaki Yeri Türkiye’nin AR-GE faaliyetlerinde OECD ülkeleri arasındaki yeri maalesef yeterince parlak değildir. OECD ülkeleri arasında yapılan 2015 tarihli araştırmaya göre, dünyanın en çok yerli AR-GE kaynağı harcayan ülkesi 500 milyar dolardan fazla harcama ile yine ABD olmuştur. İkinci ülke olan Çin’in harcaması 409 milyar dolar olmakla birlikte, İsrail ve Kore […]

Blog  İnovasyon

İnovasyon Modelleri ve Katma Değerli İnovasyon

İnovasyon Modelleri ve Katma Değerli İnovasyon RoyRotwell’in 1992 tarihli makalesinden yola çıkarak, farklı disiplinlerdeki kişilerin ve katkılarının iktisadi değer sağlayacak şekilde teknolojilerin oluşturulmasında nasıl sentezlenebileceğini belirlemek amacı ile inovasyon modelleri ortaya çıkmıştır (Philimore 2003). Rotwell’in “İnovasyon modellerinin beş nesli” çalışmalarından yola çıkan Hobday (2005)’e göre birinci nesil inovasyon modelleri 1950 yılında ortaya çıkan ve basit […]

Blog  İnovasyon

Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye İnovasyon Karşılaştırması

Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye İnovasyon Karşılaştırması Avrupa birliği inovasyon konseyinin hazırladığı araştırma ve inovasyon performans verilerine bakıldığında da Türkiye’nin Avrupa birliği ortalamasının gerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Aşağıdaki şekilde komisyonun 2015 yılında yayınladığı performans verileri diyagramı görünmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, teknolojik yeniliklere dönüşümünün belirtildiği diyagramlarda inovasyon endeksleri, teknolojik gelişim, bilgiye dayalı aktiviteler, bilgi kaynaklı ürün […]

Blog  İnovasyon

İnovasyon Kaynakları

İnovasyon Kaynakları İnovasyon geliştirme kaynakları ile ilgili literatürde çeşitli yöntemler, sebepler ve araçlar sıralandırılmıştır. Elbetteki bu kaynakların hemen hepsi doğru sebepler olarak nitelendirilebilir ancak inovasyonun geliştirilmesi sürecinde tek bir doğru kesinlikle yoktur. Örneğin Drucker (1985 ve 1998) inovasyonun kaynağı ile ilgili yedi değişik kaynaktan bahsederken, Tom ve David Kelley, inovasyon gelişimi için öncelikle yaratıcı özgüven […]

Blog  İnovasyon

İnovasyon Kavramı ve Türleri

İnovasyon Kavramı ve Türleri Küreselleşen dünyada, her alanda ulusların rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile üzerinde durdukları inovasyon, 21. Yüzyılda yönetim teorilerinin ulaşmayı arzuladığı en temel çıktılardan biridir. Günümüzde inovasyon gerçekleştirme rekabeti, bireylerin kariyerlerinde ilerleme kaydetmeleri için, şirketlerin rekabet avantajı kazanabilmesi için, ülkelerin kalkınma ve gelişmesi için ve daha da üst perdede tüm dünya insanlarının daha […]