Teknoloji ve İnsan

Blog  Teknoloji ve İnsan

İki Mega Problem Alanı

İnsanlık pulluğun icadından bu yana niceliği artırma hevesinde oldu. Daha çok toprak sürüldü, daha çok tohum toprağa atıldı. Pulluk da bugünkü teknolojiler gibi aynı şeyden çok sayıda üretebilmenin yolunu açan antik bir teknoloji diyor Bill Gates. 1913 yılında ortalama insan ömrü sadece 34 yıldı. 1973 yılında 60 yıldı. Bugün ortalama insan ömrü 72 yıla ulaştı. […]

Blog  Eğitim  Teknoloji ve İnsan

STEM Kök Hücre Haline Gelecek

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics- Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) uzun süredir geleceğin dünyasını şekillendirecek insanları yaratma formülü olarak geliştiriliyor. Buna sanatın A’sının (Art) eklenmesi ile STEM+A’ya ulaşmamız da aynı derecede eski. Belirsizliğin yüksek ve değişimin şiddetli olduğu dijitalleşme çağında çıkış yolunu bulmak için ilhamın önemi atıyor. STEM metodolojisi bütün sorunların çözümünü içinde barındıran bir metodoloji […]

Blog  Eğitim  Teknoloji ve İnsan

İşin Geleceği Lise ile Başlarsa

Dijital çağ ile hızla değişen ve aslında artık gelmiş olan geleceğin dünyası, yaşam boyu öğrenmeyi bir mecburiyet haline getirmekte. Dünyadaki mevcut eğitim sistemlerini en hızlı ve verimli şekilde yeniden yapılandırmanın yolu liseler olacak. Çok uluslu firmaların başında olan her beş CEO’dan dördü yaratıcılık ve problem çözmedeki yetenek boşluklarının işe alınmayı zorlaştırdığını ve mevcut işlerin neredeyse […]

Blog  Eğitim  Teknoloji ve İnsan

Eğitim ve Yapay Zeka

Eğitim Devrimi ve Milli Eğitim Modeli Yapay Zeka (AI) kavramı günümüzde çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla 4. Endüstri devrimi kapsamında taşımacılık, ilaç ve fabrika üretim hatları gibi şeylere uygulanmasında bahsediliyor. Aslında terimi doğru tanımlayabilen de çok az. Kısaca açıklarsak, Yapay Zeka, makinelerin insanlar için etkili bir şekilde düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka ile makineler bizi bireysel […]