Dijital Dönüşüm

Blog  Dijital Dönüşüm  İnovasyon

İnovasyon ve Proje Yönetimi

İnovasyon ve Proje Yönetimi Günümüzde rekabet koşulları işletmelerin rakiplerine nazaran anlamlı düzeyde farklı ve müşteri beklentilerine daha yüksek oranda karşılık verebilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni fikirlerin uygulanmasını içeren yenilik kavramı etkin bir proje yönetimi ile şirketlere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. İnovasyon Hakkında İnovasyon kavramını duymayanınız yoktur sanırım.  İçinde geçtiği cümlenin havasını değiştirir. Ancak şirketlerin inovasyon kavramından […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Vizyonunda Kamçı Etkisi

Endüstri 4.0 Vizyonunda Kamçı Etkisi Endüstri 4.0 vizyonunda etkisi fazla dillendirilmeyen bir kavram: Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) Peki nedir bu etki ve E4.0’ın en fazla hangi temel gelişim alanı ile ilintilidir? Kısaca açıklayalım; Kamçı etkisi tedarik zinciri boyunca nihai müşteriden üreticiye doğru talep varyansının artmasıdır. Başka bir değişle müşterideki talebin üreticiye doğru ilk talebin hacmine […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ve Değişimin Getirdikleri

Endüstri 4.0 ve Değişimin Getirdikleri Son dönemde hepimizin diline dolanan bir kavram: Endüstri 4.0! Peki, Eğitim 4.0, Tarım 4.0… örneklerinde olduğu gibi daha birçok kavramın arkasına adeta bir soyad gibi yerleştirilen 4.0 bize ne ifade ediyor? Bir sektörün/iş alanının dijitalleşerek bütünleşik bir kontrol mekanizmasının oluşturulması ve ona verimlilik/esneklik/hız kazandırılması bu sorunun en basit cevabı olsa […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Vizyonunda Festina Lente Felsefesi

Endüstri 4.0 Vizyonunda Festina Lente Felsefesi Endüstri 4.0 mı? Hemen, şimdi, acil E4.0’a geçmeliyiz! Elbette! Dünyanın konuştuğu bu vizyona geçmeyi kim istemez? Ancak bu dönüşümü hedefleyen işletmelerin öncelikle bazı soruları cevaplandırması gerekiyor:  “Dijital dönüşüm ile ilgili bir stratejimiz var mı?” “Hangi iş alanında bu dönüşümü uygulamalıyız?”  “E4.0’ın hangi temel teknolojileri işletmem için uygun?”  “İşletme bu […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Alman Profesörler Endüstri 4.0’a Nasıl Bakıyorlar?

Alman Profesörler Endüstri 4.0’a nasıl bakıyorlar? Endüstri 4.0 çalışma sisteminde insanlara yer var mı? Almanya’da Üretim Teknolojisi Profesörlerinin kurduğu Bilimsel Üretim Teknolojisi Derneği (WGP) stratejik bir rapor olan Endüstriyel Çalışma Alanı 2025 ‘i yayınladı (URL-1). Dökümanda adım adım Endüstri 4.0’a doğru gelişime odaklanan bir model kapsamında beş temel düzeyden söz edilmektedir. 0. düzeyde üretim tesisinin […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Eğitim  Kariyer  Liderlik

CAM TAVAN SENDROMU BİTİYOR MU?

CAM TAVAN SENDROMU BİTİYOR MU? Harvard Business School’dan Prof. Dr. Rosebeth Moss Kanter (1943), 1977 yılında yayınladığı  “Şirketlerdeki Erkekler ve Kadınlar” isimli kitabında, işyerinde çalışanların, cinsiyetlerinden dolayı uğradıkları ayırımcılık ve baskıları anlatarak, kadınların üst kademelere gelememelerinin nedenlerinde, yaşadıkları bu deneyimlerin de etkisini olduğunu kaleme almıştır. Kadınlara yönelik bazı davranışların, kadınlarda “İş yerinde yükselmenin ve üst […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Teknoloji  Eğitim  Liderlik

KURUMLARDA PYGMALION ETKİSİ

KURUMLARDA PYGMALION ETKİSİ Bir yöneticinin çalışanlarına yönelik davranışları, çalışanın performansını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Bir yönetici, bir çalışanından olumlu beklentileri varsa, çalışanın ürettiği sonuçlar üzerinde pozitif bir etki, olumsuz beklentileri varsa, sonuçların üzerinde negatif etki yaratabilir. Bu davranışlar, ilk defa 1948 yılında sosyolog Robert Merton (1910-2003) tarafından, A.B.D.’de yaşayan Afrika asıllı çalışanlar üzerinde araştırılmıştır. […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Teknoloji  Eğitim  Kariyer

KURUMSAL YALNIZLIK

KURUMSAL YALNIZLIK Günümüzde kurumlar büyümekte ve globalleşmektedirler. Sadece kendi ülkelerinde değil, aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet göstermektedirler. Bu faaliyetlerin bir kısmı, başka ülkede şirket kurmak, ortaklıklar yapmak veya fabrikalar açmak şeklinde olmaktadır. Bir kısmı da sadece ofisler kurmak veya şirket satın almaları gibi faaliyetlerdir. Böylelikle şirketler farklı ülkelerde, farklı kültür, dil, din, ırk […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Teknoloji  Liderlik

Dijital Liderlik

Dijital Liderlik New Hampshire Üniversitesi Peter T. Paul College of Business and Economics Öğretim Üyesi Dr. Valentini Kalargyrou ve Nevada Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Bob Woods, 2009 yılında yayınladıkları makalede,  “Liderlerin davranış ve hareketlerinin, diğer kişilerin hareketlerinin kendilerini etkilediğinden daha fazla, başkalarını etkilediğini kişiler” olarak tanımlamakta ve liderliğin bir kişinin gruptaki diğer kişilerin […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Eğitim

KAOS TEORİSİ

KAOS TEORİSİ “Kaos Teorisi” ilk defa 19. yüzyılın başlarında Fransız matematikçi Jules Henri Pointcare tarafından ortaya atılmıştır. Pointcare, “Kaos Teorisi” doğadaki olayları fizik, kimya ve matematiksel deneylerle açıklamaya ve yorumlamaya çalışmıştır.  Pointcare’e göre çok boyutlu sistemlerde, uygulanması gereken çözümler, sonsuz bir şekilde sürebilen, hareketli bir durumdur ve sistemlerin geleceğinin tahminine izin vermez. (1) Avusturya’lı bilim […]