Dijital Değişim Dijital Dünya Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ve Değişimin Getirdikleri

Endüstri 4.0 ve Değişimin Getirdikleri

Son dönemde hepimizin diline dolanan bir kavram: Endüstri 4.0!

Peki, Eğitim 4.0, Tarım 4.0… örneklerinde olduğu gibi daha birçok kavramın arkasına adeta bir soyad gibi yerleştirilen 4.0 bize ne ifade ediyor? Bir sektörün/iş alanının dijitalleşerekbütünleşik bir kontrol mekanizmasının oluşturulması ve ona verimlilik/esneklik/hız kazandırılması bu sorunun en basit cevabı olsa gerek.Bu doğrultuda dijitalleşme de değişimin sert rüzgârları neticesinde işletmelerin Endüstri 4.0 vizyonuna adapte olup hayatta kalabilmeleri için kilit bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

“Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir! “ sözü hepimizin bildiği,belki de sıkıldığı, klişe ve bence eksik bir sözdür. Önemli olan değişimin etkisidir. Günümüzde düşük etkili değişimlerin sürekliliğinden ziyade pazarın dinamiklerini sarsabilen yüksek etki düzeyindeki değişimler önemli sonuçlar doğuruyor.Müşterilerin sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarına karşılık veremeyen firmalar milyon dolarlık marka değerleri olsa bile bir anda yok olabiliyorlar. Değişime uyum sağlayabilmek Endüstri 4.0 çağında gerek işletmelerin gerekse de bireylerin sahip olması gereken bence en önemli yetkinlik olarak öne çıkmıştır.

İşletmeler için dijital bir dönüşümden bahsediyoruz ancak bu noktada sıkçagörülen bir yanlış inanış var. O da dijital dönüşümün sadece teknolojik bir dönüşümden ibaret olduğu inanışıdır. Şunu açıkça belirtmeliyim ki teknolojik dönüşümden önce “Fikir Dönüşümü” şart. Endüstri 4.0 vizyonunda dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeni iş yapış şekilleri ve iş alanları, mevcut çalışanları ve şirket kültürünü derinden etkileyecektir. Dolayısıyla iyi planlanmayan dijital dönüşüm projelerininbaşlangıç aşamasında ciddi bir direnç ile karşılaşması yüksek bir ihtimal.

Değişim belirsizliği beraberinde getirebilir, aslında değişime bir direnç olması normal bile karşılanabilir. Bu noktada önemli olan bu değişim sürecinin nasıl yürütüleceğidir. Şeffaf ve açık bir iletişim, kazanımların öne çıkarıldığı ve bütün çalışanların sürece dâhil edildiği bir değişim yönetimi, sürecin daha az sancılı olmasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki değişimdeki belirsizliklerin azaltılması dönüşüm projelerinin daha hızlı ve sağlıklı sonuçlanmasına olumlu katkı sağlayacaktır.

Evet! Yeni bir sanayi çağı içerisinde değişim yanı başımızda ve hızla ilerliyor!

Mühim olan değişimi yakalamak ve hatta;

ÖNÜNE GEÇİP DEĞİŞİMİN KENDİSİ OLMAK!

Değişim rüzgârları hep yanınızda olsun,

Selamlarımla,

Dr. Haluk GÖKŞEN

Yazar Hakkında

Dr. Haluk Gökşen

Dr. Haluk GÖKŞEN lisans eğitimini Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini İşletme Yönetimi (MBA) bölümünde tamamlamış, 2016 yılında ise İşletme alanında Doktor unvanı almıştır.

İş yaşamına 2008 yılında Enerji Sektöründe satış ve proje mühendisi olarak başlayan, aynı yıl içerisinde Telekomünikasyon Sektörüne geçiş yapan GÖKŞEN birçok önemli projede görev almıştır.

Akademik alanda çeşitli çalışmalara imza atan GÖKŞEN’in uluslararası hakemli dergilerde, ulusal ve uluslararası kongrelerde yöneylem araştırmaları, tedarik zinciri / lojistik yönetimi / hizmet kalitesi konularında yayınlanmış makale / bildirileri, çok kriterli karar verme teknikleri ile ilgili kitap bölümü ve Etkili Sunum Teknikleri alanında Dr. Mehmet Arif TUNCER ile kaleme aldığı “Hayatındaki En İyi Sunum” isimli kitabı mevcuttur. Ayrıca GÖKŞEN etkili sunumlar için telif hakları kendisine ait olan Arı Kovanı Modeli’ni geliştirmiştir.
Son dönemde özellikle Endüstri 4.0 üzerine yoğun araştırmalar yürüten GÖKŞEN’in Alper GERÇEK ile Türkiye Bilişim Derneği yayınlarından çıkan “Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi-Endüstri 4.0” isimli bir kitabı bulunmaktadır. Dr. Haluk GÖKŞEN deneyimlerini önemli organizasyonlarda paylaşmakta olup, aynı zamanda akademik anlamda da Endüstri 4.0 konusu ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Yorum Yaz

Yorum yapmak için buraya tıklayın