Endüstri 4.0 ve Değişimin Getirdikleri

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ve Değişimin Getirdikleri

Son dönemde hepimizin diline dolanan bir kavram: Endüstri 4.0!

Peki, Eğitim 4.0, Tarım 4.0… örneklerinde olduğu gibi daha birçok kavramın arkasına adeta bir soyad gibi yerleştirilen 4.0 bize ne ifade ediyor? Bir sektörün/iş alanının dijitalleşerek bütünleşik bir kontrol mekanizmasının oluşturulması ve ona verimlilik/esneklik/hız kazandırılması bu sorunun en basit cevabı olsa gerek. Bu doğrultuda dijitalleşme de değişimin sert rüzgârları neticesinde işletmelerin Endüstri 4.0 vizyonuna adapte olup hayatta kalabilmeleri için kilit bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

“Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir! “ sözü hepimizin bildiği, belki de sıkıldığı, klişe ve bence eksik bir sözdür. Önemli olan değişimin etkisidir. Günümüzde düşük etkili değişimlerin sürekliliğinden ziyade pazarın dinamiklerini sarsabilen yüksek etki düzeyindeki değişimler önemli sonuçlar doğuruyor. Müşterilerin sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarına karşılık veremeyen firmalar milyon dolarlık marka değerleri olsa bile bir anda yok olabiliyorlar. Değişime uyum sağlayabilmek Endüstri 4.0 çağında gerek işletmelerin gerekse de bireylerin sahip olması gereken bence en önemli yetkinlik olarak öne çıkmıştır.

İşletmeler için dijital bir dönüşümden bahsediyoruz ancak bu noktada sıkça görülen bir yanlış inanış var. O da dijital dönüşümün sadece teknolojik bir dönüşümden ibaret olduğu inanışıdır. Şunu açıkça belirtmeliyim ki teknolojik dönüşümden önce “Fikir Dönüşümü” şart. Endüstri 4.0 vizyonunda dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeni iş yapış şekilleri ve iş alanları, mevcut çalışanları ve şirket kültürünü derinden etkileyecektir. Dolayısıyla iyi planlanmayan dijital dönüşüm projelerinin başlangıç aşamasında ciddi bir direnç ile karşılaşması yüksek bir ihtimal.

Değişim belirsizliği beraberinde getirebilir, aslında değişime bir direnç olması normal bile karşılanabilir. Bu noktada önemli olan bu değişim sürecinin nasıl yürütüleceğidir. Şeffaf ve açık bir iletişim, kazanımların öne çıkarıldığı ve bütün çalışanların sürece dâhil edildiği bir değişim yönetimi, sürecin daha az sancılı olmasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki değişimdeki belirsizliklerin azaltılması dönüşüm projelerinin daha hızlı ve sağlıklı sonuçlanmasına olumlu katkı sağlayacaktır.

Evet! Yeni bir sanayi çağı içerisinde değişim yanı başımızda ve hızla ilerliyor!

Mühim olan değişimi yakalamak ve hatta;

ÖNÜNE GEÇİP DEĞİŞİMİN KENDİSİ OLMAK!

Değişim rüzgârları hep yanınızda olsun,

Yazar: Dr. Haluk GÖKŞEN

Leave a reply