Kariyer

Blog  Dijital Dönüşüm  Eğitim  Kariyer  Liderlik

CAM TAVAN SENDROMU BİTİYOR MU?

CAM TAVAN SENDROMU BİTİYOR MU? Harvard Business School’dan Prof. Dr. Rosebeth Moss Kanter (1943), 1977 yılında yayınladığı  “Şirketlerdeki Erkekler ve Kadınlar” isimli kitabında, işyerinde çalışanların, cinsiyetlerinden dolayı uğradıkları ayırımcılık ve baskıları anlatarak, kadınların üst kademelere gelememelerinin nedenlerinde, yaşadıkları bu deneyimlerin de etkisini olduğunu kaleme almıştır. Kadınlara yönelik bazı davranışların, kadınlarda “İş yerinde yükselmenin ve üst […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Teknoloji  Eğitim  Kariyer

KURUMSAL YALNIZLIK

KURUMSAL YALNIZLIK Günümüzde kurumlar büyümekte ve globalleşmektedirler. Sadece kendi ülkelerinde değil, aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet göstermektedirler. Bu faaliyetlerin bir kısmı, başka ülkede şirket kurmak, ortaklıklar yapmak veya fabrikalar açmak şeklinde olmaktadır. Bir kısmı da sadece ofisler kurmak veya şirket satın almaları gibi faaliyetlerdir. Böylelikle şirketler farklı ülkelerde, farklı kültür, dil, din, ırk […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Kariyer

Öz Yetenek (Core Competence)

Öz Yetenek (Core Competence) Ekonomideki küresel değişimler, bilgi teknolojisindeki gelişmeler, yoğun rekabet ortamı, ürün ve hizmetlerin standartlaşması, global pazarlara açılma ve sosyo-kültürel farklılılar, tüketicilerin yeni beklentileri ve alışkanlıklarının değişmesi, işletmelerin bu gelişime uyum sağlamalarını zorunlu hale getirmektedir. Bu uyum, işletmelerin, organizasyon yapılarının, iş modellerinin, tedarik zincirlerinin, pazara verilen ürünlerinin ve hizmetlerinin değişimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Kariyer  Liderlik

Yönetici 4.0 Değil Yönetici 5.0

Yönetici 4.0 Değil Yönetici 5.0 Dijital Dönüşüm artık kendini her yerde gösteriyor. Her alan, her meslek dalı dijital teknolojileri kullanıyor, bundan değer üretiyor. Her alan kendi için bu dönüşümün etkilerini de tartışıyor. Yaşanan bu süreç yeni devrim, Sanayi devrimi 4 olarak adlandırılıyor. Dijital devrim diyenler de  var. Herkes ortak bir paydada buluşuyor, bu bir değişim. […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Girişimcilik  Kariyer

Neden Kendine Sınır Koyasın Ki?

Neden Kendine Sınır Koyasın Ki? Teknoloji artık inanılmaz hızla ilerliyor. Dijital dönüşüm dediğimiz Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Veri Analizi, Yapay Zekâ gibi teknolojiler  aklınıza gelen her alanda kendine yer buluyor. Yenidünya bu teknolojileri verimli kullanabilenlerin ve fırsat yaratanların dünyası. Buna İleri Malzeme Teknolojileri, Siber Güvenlik, 5G ve Ötesi gibi birçok teknolojiyi eklemek mümkün. Kısaca […]

Blog  Kariyer

Öğrenci Kariyeri Dijital Teknoloji Ekosistemimize Katıldı

Öğrenci Kariyeri Dijital Teknoloji Ekosistemimize Katıldı isbirligi.com.tr ve ogrencikariyeri.com; Üniversite, Sanayi ve Girişimcilik kapsamında; dijital geleceği iş birliği yaparak tasarlamak, gelecek nesil için rehberlik etmek, trend teknolojilerin ülkemizde üretilmesi adına ortak proje çalışmaları konusunda iş birliği kararı aldı. Ülkemize karşı sosyal sorumluluğunu hissettiğimiz ve bunu bir misyon haline getirdiğimiz: “yeni dijital nesil için dijital teknoloji […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0  Kariyer  Liderlik  Toplum 5.0

Çalışan 4.0: Her Şey Değişirken Çalışan Değişmeyecek Mi?

Dijital dönüşüm ile yöneticilerin bakış açısı ve yeteneklerinin değişeceği, değişmesi gerektiği bir gerçek. Geleneksel ben istiyorum benim kararım, ben her şeyi bilirim gibi oldukça katı ve ekip anlayışına uymayan bir tarz pek başarılı olmayacak. Bu tarzın devam edeceği, ettirileceği yadsınamaz bir gerçek ama böyle yönetilen şirketlerin çalışan memnuniyetini ve sürekliliğini çok fazla sağlayamayacağı, hele inovasyonun […]

Blog  Kariyer

Kurumsal Stresi Azaltmak

Kurumsal Stresi Azaltmak Birleşmiş Milletler’a bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO), 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği “Pandemi” sona erdiğinde, işletmelerin iş yapış biçimleri, iletişim sistemleri, çalışma ortamları, ticari ağlar ve üretim faaliyetleri değişmiş, daha fazla dijitalleşmiş olacaktır. Ancak o zaman kadar, bazı sektörlerin ciddi yaralar alacağını, bazı sektörlerin ise, bu krizden büyüyerek çıkacağını […]

Blog  Kariyer  Liderlik

Fırtınada Lider Kalabilmek

Lider olabilmek uzun ve yorucu bir yolculuktur. Bu yolculukta cesaret, özveri, kararlılık ve ileri görüşlülük bir liderin sahip olması gereken en belirgin özelliklerdir. Liderliğin temelinde yatan ilke ise, her koşulda insanlara hizmet etmek ve onların hayatlarını iyileştirmektir. Çoğu kişi lider olmaktan çok lider kalabilmenin zor olduğuna inanır. Bence daha da zor olanı, krizlerde soğukkanlılığını koruyabilmek […]