Alman Profesörler Endüstri 4.0’a Nasıl Bakıyorlar?

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Alman Profesörler Endüstri 4.0’a nasıl bakıyorlar?

Endüstri 4.0 çalışma sisteminde insanlara yer var mı? Almanya’da Üretim Teknolojisi Profesörlerinin kurduğu Bilimsel Üretim Teknolojisi Derneği (WGP) stratejik bir rapor olan Endüstriyel Çalışma Alanı 2025 ‘i yayınladı (URL-1). Dökümanda adım adım Endüstri 4.0’a doğru gelişime odaklanan bir model kapsamında beş temel düzeyden söz edilmektedir.

0. düzeyde üretim tesisinin diğer sistemlerle bağlantısı bulunmamaktadır. Bu düzeyde operatörler malzeme ve bilgi akışında en önemli unsurdur.

1. düzeyde sistem bir üst kontrol sistemine bağlı durumdadır. Ancak malzeme ve bilgi akışında hala operatörler önemli bir unsurdur.

2. düzeyde üretim hattı diğer sistemlere doğrudan bağlıdır. Sistem gerçek zamanlı olarak sensörlerle kontrol edilmektedir. Gecikmeler anında planlamada dikkate alınır.

3.düzeyde üretim hattı otonom olarak diğer sistemlerle veya operatör ile haberleşebilmektedir (robot-insan işbirliği).

4. düzeyde ise sistemin duruma uygun karar mekanizması geliştirmesi (öğrenilmiş bilgiler ile), bununla beraber sistemler ve insanlar ile etkileşim kurmasından bahsedilmektedir.

Raporda diğer bir önemli nokta ise en yüksek gelişim aşamasında bile HALA İNSANLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNUN vurgulanmasıdır.

Kaynak:

URL-1 :https://innovationorigins.com/how-german-professors-see-industry-4-0/

Yazar: Dr. Haluk Gökşen

Leave a reply