Endüstri 4.0 Vizyonunda Kamçı Etkisi

Blog  Dijital Dönüşüm  Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Vizyonunda Kamçı Etkisi

Endüstri 4.0 vizyonunda etkisi fazla dillendirilmeyen bir kavram: Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect)

Peki nedir bu etki ve E4.0’ın en fazla hangi temel gelişim alanı ile ilintilidir? Kısaca açıklayalım;

Kamçı etkisi tedarik zinciri boyunca nihai müşteriden üreticiye doğru talep varyansının artmasıdır. Başka bir değişle müşterideki talebin üreticiye doğru ilk talebin hacmine nazaran daha büyük hacim alarak ilerlemesidir.

 Bu durum ister istemez üreticileri fazla stok bulundurma, fazla mesai vb maliyeti artırıcı tedbirleri almaya zorlamaktadır.

E4.0 vizyonunda maliyet optimizasyonunu, artık sadece şirketlerin değil tedarik zincirleri rekabetlerini savunurken bu etkiyi nasıl azaltacağız?

İşte bu noktada E4.0 vizyonunda yatay-dikey entegrasyon aradığımız çözümü sunuyor.  İç ve dış müşteriden gelen talebin gecikmeden, yüksek doğruluk oranıyla elde edilmesi, hızlı ve doğru aksiyonların alınmasını sağlayacak ve bu etkiyi azaltacaktır.

Yazar: Dr. Haluk Gökşen

Leave a reply