Dijital Dönüşüm İçin Gerekli Üç Şey

Blog  Dijital Dönüşüm  İnovasyon

Dijital Dönüşüm İçin Gerekli Üç Şey

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNEMLİ ÜÇ ŞEY: YALINLAŞMA, TEKRAR KULLANIM, YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI

Dijital Dönüşüm artık kendini her yerde gösteriyor. Her alan, her meslek dalı dijital teknolojileri kullanıyor, bundan değer üretiyor. Günümüzde sadece akıllı şehirlerden veya tarımdan değil akıllı hukuktan, akıllı sosyal güvenlikten bahsediyoruz. İleride mesleklerin dönüşümünün kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Bir doktorun yapay zekayı çok rahat kullanması, bir hâkimin karar vermeden önce veri analizi tabanlı bir uygulamayı yardımcısı gibi görmesi gibi örnekler bunlar.

Evet dijital dönüşüm kullandığımız teknolojileri değiştiriyor ve biz bu dönüşümde başarılı olmak, geride kalmamak için  bir an önce dijitalleşmeyi, bu teknolojileri kullanmaya başlamayı istiyoruz. Oysa ki bu dönüşüm sadece teknolojilerimizi değil  hem iş yapış şeklimizi, hem de çalışma kültürümüzü değiştiriyor. Eğer biz bu noktaları fark etmeden, gereğini yapmadan  hemen teknolojilerimizi değiştirirsek sonucun başarısız olma olasılığı o kadar yüksek ki.

Dijital dönüşüm projenizin başarılı olması, istediğiniz değeri yaratması için unutulmaması gereken üç konu olduğunu düşünüyorum.

Yalınlaşma : Ölçek bağımsız her şirketin işlerini düzenli yapabilmesi için tanımladığı süreçleri mevcut. Süreç tanımı bir birimin neyi nasıl yapacağını, ne gibi girdilerle nasıl çıktılar üreteceğini gösterir. Tasarım süreci, üretim süreci, proje yönetim süreci gibi. Süreçlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin de tanımlandığını unutmamak gerek. Yaptığınız iş ne olursa olsun bir süreç/süreçlerin varlığı kaçınılmaz.  Eğer işinizle ilgili bu süreçlerinizi doğru tanımlamazsanız doğru yönetemezsiniz. Bu kısım kulağa çok doğrugeliyor ve olması gerekenin bu olduğunu söylüyor.  Yıllarca bizler bu gerçekle hareket ettik. Herkes süreçlerini yazmaya çalıştı, oluşabilecek bütün senaryolar süreçlere eklendi, işleri süreçlerle yönetti.  Zamanla yaptığımız işin zorlukları da artmaya başladı, bunun sonucu süreçlerimizin içeriği de arttı. Şu anda birçok şirketin (hele de yıllanmışsa)hantallaşmış, kimsenin bakmak istemediği, baksa da çok bir şey anlayamayacağı süreçler tanımları mevcut. Evet işler süreçlerle yönetiliyor ama gereksiz çıktılar üretilebiliyor, olması gerekenden daha uzun sürüyor, bazı adımlar hiç yapılmıyor.

Dönüşümle gelen bir gerçek var; süreçleriniz verimli olmalı, gerektiği kadar olmalı, işleri yavaşlatmamalı. Bu nedenle eğer siz mevcut süreçlerinizle dijital teknolojileri kullanmaya başlarsanız başlangıçta olduğunuz  durumdandeğişen bir şey olmayacağı ortada. O zaman dijitalleşmeye başlamadan önce yapmanız gereken en önemli şey süreçlerinizi gözden geçirmeniz,olabildiğince yalın hale getirmeniz, gerekiyorsa iş yapış şeklinizi değiştirip  yeni süreçler tanımlamanız.  Bu yalınlaşma sizin iş yapış şeklinizde çeviklik getirecek, çok daha verimli çalışmanıza neden olacak. Eğer ilk defa süreçlerinizi tanımlıyorsanız da yalın bir bakış açısıyla bunu yapmalısınız.

Tekrar Kullanım :Yaşadığımız dönüşüm  rekabet koşullarını da   değiştirdi. Artık yeni ürününüzü çok hızlı pazara çıkarmanız, maliyetlerinizi düşürmeniz, böylece fiyat avantajı sağlamanız gerekiyor. Aynı zamanda seri üretim yavaş yavaş yerini kişiselleştirilmiş ürün üretmeye bırakıyor.  Bu gerçeklerle baş edebilmenin tek yolu var. Modüler tasarım yapabilmek ve elinizde var olan daha önce geliştirdiğiniz modülleri yeni tasarımınızda olduğu gibi kullanmak. Bu bir paradigma değişikliği, özellikle tasarımcıların pek hoşuna gitmeyen bir durum. Her şeyi yeniden tasarlamak artık kabul görmüyor, tekrar kullanım yaklaşımı kaçınılmaz bir gerek.  Yeni dönemde tasarımcılar bu yaklaşımı kabul edip ona göre tasarım yapacaklar,  şirketler bu yaklaşımla rakipleriyle mücadele edebilecek.

Yenilikçi Bakış Açısı: Önümüzdeki yıllarda bir çalışanda aranacak en önemli özellik yaratıcılık olmak. Yaratıcı olma yenilikçi düşünmek, böyle bir bakış açısına sahip olmak demek. Yeni bir ürün, bir servis, süreçte bir değişiklik önerisi size çok şey kazandırabilecek, rakiplerinizden daha iyi olmanızı sağlayacak. Bu noktada yenilikçiliğin ne olduğunu hatırlamakta fayda olacaktır. İcat, daha önce hiç yapılmamış bir alet, bir düzenek veya bir tekniği ortaya koymak iken; yenilikçilik, ekonomik değer ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde, süreçlerde, organizasyonda, pazarlama ve sunumda değişiklik, farklılık ve yenilik yapma sürecidir (OECD ve Eurostat, Oslo Manual, 2005).   Yenilikçiliğin size ne büyük şeyler kazandıracağı sanırım fark etmişsinizdir. Ürününüzde, sağladığınız servis hizmetinde veya piyasada yer alan bir unsurda yapacağınız küçücük bir yenilikle çok büyük bir sıçrama yapma şansıdır yenilikçi bakış açısı.

Yaratıcılık diğer bir deyişle yenilikçilik kültürünü şirketinizde oturtmak zorundasınız. Yeni bir fikrin herkesten geleceğini atlamadan, bunun yaşayan bir süreç olduğuna inanarak her fikri ve bu fikri yaratanı değerlendirerek ileriye gitmelisiniz.

Gördüğünüz gibi bu üç konunun teknolojiyle pek fazla ilişkisi yok ama dijital dönüşümün başarısında en az onun kadar önemi var.

Yazar: Alper Gerçek

Leave a reply