Dijital Dönüşüm Dijital Dünya İnovasyon ve Girişimcilik Liderlik

Yönetici 4.0 Değil Yönetici 5.0

Dijital Dönüşüm artık kendini her yerde gösteriyor. Her alan, her meslek dalı dijital teknolojileri kullanıyor, bundan değer üretiyor. Her alan kendi için bu dönüşümün etkilerini de tartışıyor. Yaşanan bu süreç yeni devrim, Sanayi devrimi 4 olarak adlandırılıyor. Dijital devrim diyenler de  var. Herkes ortak bir paydada buluşuyor, bu bir değişim. Öyleyse bu değişimin bir etkisi, ekiplerini yönetenlerde, yöneticilerde de olmayacak mı? Hele ki alışılagelmiş iş yapış şekillerimiz ve yönetim anlayışımızın tamamen değişeceği söylemlerinin artık kulak ardı edilemeyeceği bugünlerde sorulardan biri de şu olmalı: Ölçeği ne olursa olsun, kademesi nerede yer alırsa alsın bir ekip yöneten yönetici dönüşecek mi, dönüşecekse nasıl dönüşecek?

Önceki yazılarımdan birinde bahsettiğim gibi artık her şeyin 4.0’ı var. Bu bir gösterge , bir slogan olarak kullanılıyor ve o alanın dijital dönüşümle birlikte değişim içerisinde olduğunu, dijital teknolojileri alanlarında kullanmaya başladıklarını gösteriyor. Nesnelerin internetinden yararlanan Tarım 4.0, yapay zekadan yararlanan  İK 4.0,  akıllı uygulamalarla Proje Yönetimi 4.0 gibi. Her şey herkes değişirken yönetenlerin de değişeceği kesin. Evet yöneticilerimiz de dijital dönüşümün etkisinde, kabul etseler de etmeseler de değişecekler. Peki o zaman Yönetici 4.0 mı demeliyiz bu değişime?

Bu dönüşümü iki ana başlıkta incelemek mümkün. Teknoloji tabanlı değişim ve Sosyal beceri tabanlı değişim.

Teknoloji tabanlı değişim, bir yöneticinin  dijital teknolojilerle ilgilenmesi, iş yapışında bu teknolojilerden yararlanması, teknolojiyle bütünleşmesi demek. Bu kapsamda neleri yapması gerekecek:

  • Eski teknoloji iyidir, işimi görüyor demekten vazgeçecek. Dijital teknolojilerin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını öğrenecek, gelişmeleri takip edecek. Bunu günceli yakalamak için, ne fayda sağlarım sorusu için yapacak. Eğer kendi yapamıyor veya yapmaya vakit bulamıyorsa ekip kuracak ve ekiple çalışacak.
  • Teknolojiden korkmayacak hatta dijital teknolojileri yardımcısı olarak görecek. Artık çekinme, yok sayma vakti değil, tam tersi sıradan bir alışkanlığa çevirme ve onu yardımcı görme vakti.
  • Dijital dünyayı kullanarak ekipleriyle iletişim kuracak, sürekli bağlantılı olacak.
  • Hızlı tepki verme, müşteri memnuniyeti ve maliyet etkinlik kavramlarının giderek güçlendiği bu dönüşümde bu amaç için bütün dijital teknolojileri kullanacak veya kullandıracak.
  • Verinin ve veri analizinin gücüne inanacak. Her yerden veri toplayacak, analiz edecek.
  • Yapay zekayı yok ve güvenilmez saymak yerine onun dediklerini de dikkate alacak. Kuşkusuz son karar kendisinin ama yapay zekanın hızlı analiz yapma, tahminde bulunma  ve verileri yorumlama yeteneklerini kullanacak.

Teknolojik değişim çok önemli ve olmazsa olmaz. Bu bakış açısıyla Yönetici 4.0 demek mümkün ama yeterli mi?

Dijital dönüşüm teknoloji kullanımını yüksek seviyeye getirirken bir başka noktayı inovasyonu  da itici güç olarak öne çıkarıyor. Yeni ve yaratıcı bir fikir şirketinizi bu yeni çağda çok farklı noktalara taşıyabilir. Peki eğer dijital dünya diyorsak dijital teknolojilerin kullanımını en iyi bilen, bunları fırsata çeviren kuşağın en genç kuşak olduğunu kabul etmek gerekmiyor mu? Fikirlerin sadece yazılımlardan değil insanlardan yani çalışanlarınızdan  geldiği bir gerçek. O halde yeni dönemde yöneticiler ekiplerini dinlemeli, işbirliği yapmalı. Ekiplerinin kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratmalı.

Değişen dünya iletişimi yüksek, ekip çalışmasına önem veren, motive eden, sosyal yönü güçlü yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Bu hem yaratıcılığı artırmak hem dekaybolmaya başlayan bir şirkete ait olma duygusunun yaratılabilmesi için gerekiyor. Artık ben dedim yapacaksın değil, bunu nasıl yapabiliriz, fikrin nedir diyen yöneticiler yükseliyor. “Ben ekibin beyniyim” diyen yönetici yerini “Ben ekibimin lideriyim” diye bakan yöneticilere bırakıyor. Ulaşılmaz olmayı seçen yöneticiile  değil sürekli bağlantı halinde olan ve empati yapabilen yönetici ile çalışma performansı artıyor.  Bunun temel nedeni ise artık kabullenen değil sorgulayan, çabuk vazgeçen temel değeri yaratıcılık ve fikrinin alınması olan bir kuşağın çalışma hayatında olması. İşte bütün bu değişimlerde sosyal beceri tabanlı değişim.  Tabi ki siz eski yöntemle yönetmeye devam edebilirsiniz ama şirketinizde performans, verimlilik ve süreklilik kavramlarının neden başarısız olduğuna şaşmamanız gerekecek.

Sosyal becerilerin en az teknik bilgi kadar önem kazandığı bu yeni dijital dönüşümün etkisi altındaki dünyada bence Yönetici 4.0 değil hem bir adım öne giderek hem de insanı işin temeline koyan Toplum5.0’ı baz alarak bence Yönetici 5.0 demeliyiz yeni dünyada dönüşen yöneticilere.

Acaba siz Yönetici 5.0 mısınız?

Yazar Hakkında

Alper Gerçek

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden lisans, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden yüksek lisans derecesini aldı. 1988 yılında göreve başladığı ve 29 yıl boyunca çalıştığı Aselsan’da Tasarım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi alanlarında yöneticilik dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Aselsan çalışma hayatı boyunca birçok önemli projeye dahil olmuş, yerli ve yabancı çözüm ortakları ile çalıştı. Aynı zamanda ekip yöneticiliğiyle başlayan yöneticilik kulvarında üst düzey yöneticiliğine ulaşmıştı. Yeni ve ileri teknolojileri Aselsan’la buluşturmayı hedefleyen Teknoloji ve Strateji Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı’nda görev yaparken Nisan 2019 itibariyle emekli oldu. Şu anda Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Eğitmeni olarak çalışmaya devam etmektedir.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri konularında 31 yıllık bir deneyime sahip olan Alper Gerçek, son dört yıldır Dijital Dönüşüm konusunda çalışmaktadır. Bu kapsamda yaptığı çalışmalar arasında TÜBİTAK Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası çalışmasında moderatörlük, Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu çalışmalarında ekip üyeliği, Kalkınma Bakanlığı 11.Kalkınma Planı hazırlık çalışmasında “Sanayide Dijitalleşme“ çalışma grubunun raportörlüğü ve Aselsan Dijital Dönüşüm Yol Haritası Koordinatörlüğü bulunmaktadır.

Dr. Haluk GÖKŞEN ile birlikte hazırladıkları “KOBİler için Dijital Dönüşüm Rehberi Endüstri 4.0” başlıklı kitap Türkiye Bilişim Derneği yayınları arasında çıkmıştır.

Yorum Yaz

Yorum yapmak için buraya tıklayın