Tags

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Dünya  Girişimcilik  Nesnelerin İnterneti  Yapay Zeka

Dijital Dönüşüm Girişimciler İçin Bir Fırsat Mı?

Dijital Dönüşüm Girişimciler İçin Bir Fırsat Mı? Girişimcilik son yıllarda her yerde sıkça bahsedilen, desteklenen ve teşvik edilen bir konu. Girişimcilik, en genel ifadeyle kâr amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı atılım olarak tanımlanıyor. Diğer bir deyişle kendi işini kurmayı cesaretlendiren bir yaklaşım. Kabul etmek gerekir ki kurumsal bir şirkette çalışmak birçok […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnternetinde Çevre ve Dijital Girişimcinin Rolü

Veri, enformasyon, bilgi, fikir, proje, uygulama ve sonuç…Üretmenin temel aşamaları bu yedi basamaktan oluşuyor. Tüm proses ise soyut ve somut kavramlar üzerine inşa ediliyor. Soyut ve somut iki süreci doğru metodolojiler ile entegre edebilmek sonuca yaklaştırıyor. Veri, enformasyon, bilgi ve fikir aşamalarını zihnimizin derinliklerinde soyut kavramlar içerisinde oluşturuyoruz. Fikir doğduğu an somut kavramlar ve fiziki […]