Tags

Blog  İnovasyon

İnovasyon Modelleri ve Katma Değerli İnovasyon

İnovasyon Modelleri ve Katma Değerli İnovasyon RoyRotwell’in 1992 tarihli makalesinden yola çıkarak, farklı disiplinlerdeki kişilerin ve katkılarının iktisadi değer sağlayacak şekilde teknolojilerin oluşturulmasında nasıl sentezlenebileceğini belirlemek amacı ile inovasyon modelleri ortaya çıkmıştır (Philimore 2003). Rotwell’in “İnovasyon modellerinin beş nesli” çalışmalarından yola çıkan Hobday (2005)’e göre birinci nesil inovasyon modelleri 1950 yılında ortaya çıkan ve basit […]

Blog  İnovasyon

İnovasyon Kavramı ve Türleri

İnovasyon Kavramı ve Türleri Küreselleşen dünyada, her alanda ulusların rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile üzerinde durdukları inovasyon, 21. Yüzyılda yönetim teorilerinin ulaşmayı arzuladığı en temel çıktılardan biridir. Günümüzde inovasyon gerçekleştirme rekabeti, bireylerin kariyerlerinde ilerleme kaydetmeleri için, şirketlerin rekabet avantajı kazanabilmesi için, ülkelerin kalkınma ve gelişmesi için ve daha da üst perdede tüm dünya insanlarının daha […]