Tags

Featured Video Play Icon
Blog  Dijital TV

Dönüşen Dünya – 1. Bölüm | 1. Kısım

Dönüşen Dünya – 1. Bölüm Teknolojinin itici gücü hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Peki bu dönüşüm işlerimizi nasıl etkiliyor? Yeni olan şeylere hazırlıklı mıyız ya da nasıl hazırlanacağız? İnci Abay Cansabuncu ve Dr. Sertaç Doğanay her hafta konuklarıyla dijital kültürün yarattığı dönüşümü konuşuyorlar.

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Teknoloji  Liderlik

Dijital Liderlik

Dijital Liderlik New Hampshire Üniversitesi Peter T. Paul College of Business and Economics Öğretim Üyesi Dr. Valentini Kalargyrou ve Nevada Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Bob Woods, 2009 yılında yayınladıkları makalede,  “Liderlerin davranış ve hareketlerinin, diğer kişilerin hareketlerinin kendilerini etkilediğinden daha fazla, başkalarını etkilediğini kişiler” olarak tanımlamakta ve liderliğin bir kişinin gruptaki diğer kişilerin […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Eğitim

KAOS TEORİSİ

KAOS TEORİSİ “Kaos Teorisi” ilk defa 19. yüzyılın başlarında Fransız matematikçi Jules Henri Pointcare tarafından ortaya atılmıştır. Pointcare, “Kaos Teorisi” doğadaki olayları fizik, kimya ve matematiksel deneylerle açıklamaya ve yorumlamaya çalışmıştır.  Pointcare’e göre çok boyutlu sistemlerde, uygulanması gereken çözümler, sonsuz bir şekilde sürebilen, hareketli bir durumdur ve sistemlerin geleceğinin tahminine izin vermez. (1) Avusturya’lı bilim […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Toplum 5.0

Sosyal Kaytarma (Social Loafing)

Sosyal Kaytarma (Social Loafing) Eski çağlardan beri insanlar bireysel emeklerini, kaynaklarını ve hedeflerini birleştirerek gruplar halinde çalışarak bazı işleri başarabilmektedirler. Başta savaş veya çeşitli savunmalar olmak üzere, bina inşaatları, okullardaki eğitimler, dernek çalışmaları, sosyal yardımlar, kooperatiflerin ortak üretimleri, spor takımlarının mücadeleleri, orkestraların konserleri ve benzeri işler ancak insanların birleşerek başarabilecekleri konulardan bazılarıdır. Günümüz iş dünyasında […]

Blog  Dijital Dönüşüm  Kariyer

Öz Yetenek (Core Competence)

Öz Yetenek (Core Competence) Ekonomideki küresel değişimler, bilgi teknolojisindeki gelişmeler, yoğun rekabet ortamı, ürün ve hizmetlerin standartlaşması, global pazarlara açılma ve sosyo-kültürel farklılılar, tüketicilerin yeni beklentileri ve alışkanlıklarının değişmesi, işletmelerin bu gelişime uyum sağlamalarını zorunlu hale getirmektedir. Bu uyum, işletmelerin, organizasyon yapılarının, iş modellerinin, tedarik zincirlerinin, pazara verilen ürünlerinin ve hizmetlerinin değişimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. […]

Blog  Eğitim

Eğitimde Gelenekselci ve Popülist Bir Tutuma – 1 Analiz ve 1 Bakış Açısı

Eğitimde Gelenekselci ve Popülist Bir Tutuma – 1 Analiz ve 1 Bakış Açısı Bugün, bana gelen bir e-posta ile güne başladım. Online bir eğitim zirvesine ilişkin bir davet e-postasıydı. Bu online zirveyi de, COVID – 19 deneyiminin bize sunduğu hediyelerden biri olarak değerlendirdim ve bu daveti incelemeyi seçtim. Uzun süredir farkında olduğum bir tutum hakkında, […]

Blog  Eğitim  Teknoloji ve İnsan

İşin Geleceği Lise ile Başlarsa

Dijital çağ ile hızla değişen ve aslında artık gelmiş olan geleceğin dünyası, yaşam boyu öğrenmeyi bir mecburiyet haline getirmekte. Dünyadaki mevcut eğitim sistemlerini en hızlı ve verimli şekilde yeniden yapılandırmanın yolu liseler olacak. Çok uluslu firmaların başında olan her beş CEO’dan dördü yaratıcılık ve problem çözmedeki yetenek boşluklarının işe alınmayı zorlaştırdığını ve mevcut işlerin neredeyse […]

Blog  Eğitim  Teknoloji ve İnsan

Eğitim ve Yapay Zeka

Eğitim Devrimi ve Milli Eğitim Modeli Yapay Zeka (AI) kavramı günümüzde çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla 4. Endüstri devrimi kapsamında taşımacılık, ilaç ve fabrika üretim hatları gibi şeylere uygulanmasında bahsediliyor. Aslında terimi doğru tanımlayabilen de çok az. Kısaca açıklarsak, Yapay Zeka, makinelerin insanlar için etkili bir şekilde düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka ile makineler bizi bireysel […]