Dijital Devrimde Başarı Getiren 5 Formül

Blog  Dijital Dönüşüm  Dijital Dünya

Dijitalleşme en yeni cihazları ya da teknolojileri almaktan ibaret değildir. Teknoloji katmanları yerine “işçıktıları”na odaklanın.
Dijital fabrikalar ekonominin yeni enstrümanı olarak KOBİ’lerin gündemine girdi. Endüstri 4.0 olarak da tabir edilen yeni dönem, bilinen tüm kalıpları bir tarafa atarak yeni bir sanayi modeli sunuyor. Uzmanlara göre bu süreç, kendini güncellemeyen KOBİ’lerden epey kurban alacak. 4.0’ın şifrelerini çözen KOBİ’lere ise küresel fırsatların kapıları ardına kadar açılacak. Yeni nesil sanayi anlayışına geçişte KOBİ’lerin en fazla yaptıkları hatanın başında konuyu bir teknoloji yatırımı olarak görmeleri geliyor. Oysa 4.0 endüstri kavramı iş dünyası zihninde psikolojik bir devrimi de içeriyor. Zira, Dijitalleşme en yeni cihazları ya da teknolojileri almaktan ibaret değildir. Teknoloji katmanları yerine “işçıktıları”na odaklanın. Maliyet tasarrufu sağlamak, yeni pazar fırsatları yaratmak ya da müşteri tatmini ve sadakatini artırmak için bütün bunlardan nasıl faydalanacağınızı düşünün.

Dijital stratejiniz olsun

Bugün, şirketlerin dijital gündeminin belirlenmesi ve dönüşümü sağlayacak teknoloji ile ilgili kararların alınması üst düzey yöneticilere bağlı. Daha hızlı ve verimli hareket etmek için şirketler odaklarını değiştirmeli ve iş alanlarını mobil, bulut, sosyal, veri ve analiz gibi trendlerin etrafında inşa etmeli. İnsanoğlu tasarımı aynı hataları tekrar etmek üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda stratejilerinizi ne kadar dijitale taşır ve buradan takibini yaparsanız başarı oranının da o derece yükselir.

Büyük fotoğrafı görmek şart

Yeni sistem, Modüler yapılı dijital fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesi üzerine inşa ediliyor. Yenilikçi bilişim teknolojilerinin endüstriyel süreçlerle entegre olmasını öngören Endüstri 4.0 akımı bütünleşik çözümler barındırıyor. Özetle interneti, robot ve otomasyon teknolojilerini kullanarak “akıllı fabrikalar” kurmaktan ve bu fabrikalarda akıllı ürünler üretmekten bahsediliyor.

Makinelerinizi konuşturun

Endüstri 4.0’ın en basit kuralı makinelerin akıllandırılması ve kendi aralarında iletişim kurabilmesinden geçiyor. Radyo frekansları veya sensor sistemleri ile makinler arası iletişimi sağlamak mümkün. Bu teknolojilerini kullanarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) genel maliyetlerini yüzde 30’lara varan oranda aşağı çekmeyi başarıyor

Uçtan Uca çözüm

Kullanıcılar cihazları ve nesneleri ya da birbirinden bağımsız ağları daha önce görülmemiş bir ölçekte birbirine bağlıyor. Üstelik bu bağlantıların kazanca dönüşmesi ancak gelişmiş veri analizinin uygulanması ile mümkün oluyor. Bu durumda bile çoğunlukla yeni iş modellerinin hayata geçmesini hızlandırmak ve üretkenliği artırmak için yeni bir akıllı uygulama sınıfı geliştirilmesi gerekiyor.

Hızınızı artırın

Değişimin hızına ayak uydurmak isteyen şirketler, hız, inovasyon ve sonuç üretmeye odaklı bir kültürü teşvik etmeliler. Özellikle şirketlerdeki yeni nesil çalışanlardan genç ekipler oluşturularak onlardan iş modellerini ve süreçlerini teknoloji ile yeniden planlamaları için özgür bırakabilirsiniz.

Yazar: Metin Can

Leave a reply