ABD’nin Askeri Gücünden Yeni Yapay Zeka Açıklaması

Blog  Yapay Zeka

2 gün önce ABD Hava kuvvetleri yapay zeka tabanlı savunma stratejilerine dair bir rapor yayınladı. Ancak bu rapordan çok önce Savunma Bakanlığı’nın bazı açıklamaları, raporları bulunmaktaydı. Örneğin Eylül 2018’de Ulusal Savunma Stratejileri ile uyumlu olacak şekilde “Birleşik AI Merkezi (JAIC)” kurulmuş ve artificialintelligence stratejileri paylaşılmıştı. Mart 2019’da ise Hava Kuvvetleri, bünyesindeki araştırma labının da desteğiyle “Otonom Ufuklar ( Autonomous Horizons) raporu yayınlamıştı. Dökumanda otonom sistemlerin geleceğine dair tahminler ve detaylı analizler yer aldığı ifade edilmektedir. Hatta Savunma Bakanlığı 2018 yılında yapay zeka’yı şöyle tanımlamıştır: “Normalde insan zekası gerektiren görevleri gerçekleştirebilme becerisine sahip makineler” Bu görevlerden kasıt; örüntü tanıma, deneyimden öğrenme, sonuca ulaşma, tahminler yapma, aksiyon almadır. Savunma Bakanlığı’nın AI stratejilerinde 4 odak noktası bulunmaktadır:

– Anahtar misyonlara götüren AI destekli kabiliyetlerin oluşturulması
– Küresel müttefikler, akademisyenler ve özel sektör ile işbirliklerinin kurulması
– Lider konumda AI işgücünün oluşturulması
– Askeri etik ve AI güvenliği konusunda öncülük etmek.

Hava Kuvvetlerinin raporunda öne çıkan noktalar şöyledir:

1- Raporda ABD’nin rakip olarak gördüğü ülkelerde yapay zeka’nın özellikle stratejik silahlandırmada kullanılmasından dolayı bunun karşı bir strateji olarak geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Hatta yapay zekanın hava kuvvetlerinin zayıf yönlerini tespit ve güçlendirmede önemli bir araç olduğu da ifade edilmektedir.
2- Hava savunmasına dair bütçe çalışmalarında ve geleceğin planlanmasında yapay zekanın öncelikli alan olarak betimlenmesi
3- Hava Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı tarafından tanımlanan odak noktalar ile uyumlu olarak kendi prensiplerini şöyle tanımlamıştır: Odak Noktası 1: Aşağı çeken teknolojik engeller (maliyetler, özel sektör işbirliklerinde ortaya çıkan sorumluluklar, tedarik zincirinde güvenlik ve gizlilik ) Odak Noktası 2: Veri’nin stratejik bir değer olarak tanınması (verinin AI çalışmalarının yakıtı olması, büyük miktarlarda veriye duyulan ihtiyaç, verinin ihtiyaç duyulduğu zaman, ihtiyaç duyulduğu kadar sağlanabilmesinde hızlı, güvenli altyapı çözümleri) Odak Noktası 3: Yapay zeka çözümlerine erişimde demokratikleşme (diğer sektörler tarafından geliştirilmiş algoritmalara, AI tabanlı çözümlere ayrım yapılmaksızın erişilmesi, stratejik müttefiklerle paylaşılabilir çözümler üretilmesi) Odak Noktası 4: İş gücünde becerilerin yükseltilmesi, geliştirilmesi, yeniden işe alımlar gerçekleştirilmesi (Askeriyenin değişen kültür ve terminoloji karşısında daha dinamik, geleneksel yaklaşımdan uzak bir çehre kazanması)
4- Odak Noktası 5: Uluslararası, devlet boyutunda, endüstri ve akademik ortaklar için işbirliğinin ve şeffaflığın arttırılması (hava kuvvetlerinin ArtificialIntelligence atılımlarında halk güveninin geliştirilmesi, bu atılımlarda etik, ahlak ve hukuki noktaların göz ardı edilmeyeceğini vurgulayan diyalogların sağlanması)
5- Rapordaki sonuç kısmında en dikkat çekici kısmın yorumsuz çevirisini paylaşıyorum: ” Yapay zeka’da yapabileceklerimiz konusunda artık herkes sorumludur. Keşfetme, prototip oluşturma, işbirliği artık geliştirilmesi, cesaretlendirilmesi gereken eylemler değil, gelecek için zorunluluktur”

Yazar: Dr. Şebnem Özdemir

Leave a reply