Tags

Blog  Eğitim  Teknoloji ve İnsan

İşin Geleceği Lise ile Başlarsa

Dijital çağ ile hızla değişen ve aslında artık gelmiş olan geleceğin dünyası, yaşam boyu öğrenmeyi bir mecburiyet haline getirmekte. Dünyadaki mevcut eğitim sistemlerini en hızlı ve verimli şekilde yeniden yapılandırmanın yolu liseler olacak. Çok uluslu firmaların başında olan her beş CEO’dan dördü yaratıcılık ve problem çözmedeki yetenek boşluklarının işe alınmayı zorlaştırdığını ve mevcut işlerin neredeyse […]