Muhasebenin Dijital Dönüşümü

Blog  Dijital Dönüşüm

Hollywood gişe rekortmeni bilim kurgu filmleri ile birlikte 90’lı yıllarda çocuk olanlar için 21. yüzyıl; dünyayı ele geçirmek isteyen robotların, uçan arabaların, yapay zekâ bilgisayarların ve robot savaşlarının olacağı yüzyıl olarak hayal edildi. Günümüz dünyasında sürücüsüz otomobillerden otonom çağrı merkezlerine kadar uzanan listede teknoloji, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek üzere hızlı bir şekilde yol alıyor.

Aslında makine ve insan arasındaki mücadele, tekerleğin icadı kadar eskidir. Şimdilerde ise insanlığın korkusu, robotların dünyayı ele geçirmesi değil, iş gücünün robotlara kayarak büyük insan topluluklarının işsiz kalmasıdır.

Gelecek her zaman belirsiz olmuştur. Diğer taraftan günümüzün hızla değişen ticaret pazarında, kuruluşlar ve iş gücü uzmanları, mesleklerin geleceğinin nasıl değişeceğini belirlemeye çalışıyorlar. Bugünün dünyasında, geleceğin meslek tahminleri için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vizyon gerekiyor.

Gerçek şu ki, dijital dönüşüm ile birlikte gelebilecek tüm zorlukları ve riskleri öngöremeyiz. Mevcut meslekleri nasıl hazırlarız? Gelecekteki meslek mensuplarını nasıl eğitiriz? Sürekli olarak yenilik yapmak için gereken araçlar, şimşek hızında değişmesi gereken meslek yapılarına nasıl uyumlu olacak? Tüm bu sorular için söyleyebileceğim kesin bir sonuç var: dijital devrim her zamankinden daha hızlı ve daha verimli geliyor. Bu nedenle başarılı olmak isteyen meslekler işini yeniden tasarlamalı, iş gücünü yeni büyüme modellerine ve yeni becerilere dönüştürmeli ve insanları daha değerli işler yapmaya yönlendirmelidir.

Peki, dijital dönüşümde nasıl hayatta kalabiliriz?

Önceki teknoloji devrimlerinden farklı olarak, bu durumun daha fazla karışıklık yaratması bekleniyor. Çünkü her şey her zamankinden çok daha hızlı gerçekleşiyor, aynı anda meydana gelen çok fazla radikal değişiklik iş modellerini ve endüstrileri tamamen dönüştürdüğünü görüyor ve deneyimliyoruz.

Tüm bu tartışmaların odağında, muhasebe dijitalleşme yolculuğunda ilerlemeye devam ediyor. İnternetin doğuşundan bulut teknolojisine, büyük veri ve yapay zekâ ile birlikte tüm bilgilerimiz dijital platformlarda ve giderek daha fazla otomatik hale geliyor. Yapay Zeka, Blockchain, Endüstri 4.0, Bulut sistemi ve Big Data gibi teknolojiler muhasebe mesleğini geleceğe hazırlayacak olan temel teknolojilerdir. Günde 24 saat, yılda 365 gün çalışan ve tek bir hata yapmadan görevlerini başarı ile yerine getiren muhasebeci robotların ortaya çıkması çok uzak bir ihtimal değil.

Muhasebe işlemlerinin bir robotik muhasebe programı tarafından daha iyi yapılabileceği gerçeği, aslında hem rahatsız edici hem de heyecan verici bir durum. Manuel ve rutin muhasebe işlemleri için robotik teknolojilerin kullanılması muhasebecilere sadece zaman tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda doğruluğu da sağlar. Rutin ve sıradan muhasebe kayıtlarının robotik muhasebe programları tarafından yapıldığı bir muhasebe sistemi düşünün, muhasebecilerin daha katma değerli ve doğru işlere yönelmesi için önlerinde hiçbir engel kalmayacaktır. Muhasebe meslek mensupları için, veri bilimi, danışmanlık, analiz, yorum, sistem tasarlama ve denetleme gibi spesifik işler için gerekli zamanı ortaya çıkaracaktır.

Çözüm: Mali mühendislik

Sonuç olarak, muhasebenin geleceğini anlamak için dijital dönüşümün iş modellerini yeniden şekillendiren bir dinamik olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Bu sebeple dijitalleşme yolculuğunda muhasebe mesleğini geliştirecek, dönüşümünü ve sonuç almasını sağlayacak yeni bir modele ihtiyaç var. Bu modelin muhasebe mesleğini eğitim, kültür ve uygulama gibi tüm alanlarda dijitalleşmeye entegre etmesi gerekir. Bu noktada çözüm olarak mali mühendislik modelini öneriyorum. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanan mali mühendislik modeli; muhasebe mesleğini sözel kültürden, sayısal kültüre dönüştürecektir.

Mühendislik yetenekleri muhasebe meslek mensuplarına dijital verileri okuma, analiz etme, yorumlama, problemi tanıma, çözme ve strateji geliştirme gibi konularda katkı sunacaktır. Muhasebe mesleğini kayıt etme, beyan ve bildirimde bulunma gibi geleneksel yöntemlerin çok ötesine taşıyacaktır. Muhasebe meslek mensupları Maliye Bakanlığı’nın e-uygulamaları gibi dijital sistemlere kolaylıkla uyum sağlayarak operasyonlarını yönetebileceklerdir.

Mali mühendislik sayesinde dijital devrim, muhasebe mesleğine fayda ve fırsatlar getirecektir. Umarım bu noktada Mali Mühendislik modeli uygulamaya geçerek başarılı olur ve tüm muhasebe meslek mensuplarını geleceğin muhasebesine taşır.

Makalenin Sözü: “Değişimin ve değişim ihtiyacının olmadığı yerde zekâ yoktur. ” – H. G. Wells

Kaynak: https://www.parasut.com/blog/muhasebenin-dijital-donusumu

Yazar: İsmail Tekbaş

Leave a reply