Endüstri 4.0 Devrimi Yolunda TEDxReset – Ali Rıza Ersoy

Featured Video Play Icon Blog  Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Devrimi Yolunda TEDxReset – Ali Rıza Ersoy

Yeni ekonomik düzen kurulurken Türkiye’nin çabaları. Turkey’s preperations nn the brink of the new economic order. Siemens Türkiye’de, 30 yıldır; Sağlık, İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve Servisleri, Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Şehirler ve Endüstri bölümleri Direktörlüğü ve “Siemens Business Solutions” şirketi Genel Müdürlüğü yaptı. Halen İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı. Koçarlı/Aydın 1957 doğumlu, Tarsus Amerikan Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi ile Viyana Teknik Üniversitesi Uygulamalı Elektronik bölümü mezunu. 5 yıl aynı bölümde eşzamanlı asistanlık yaptı.

He has held the position of Director of the departments of Healthcare, Human Resources, IT Solutions and Services, Corporate Technologies, Supply Chain Management, Cities and Industry within Siemens Turkey and, of General Manager of the company “Siemens Business Solutions”; during a period of 30 years. He currently holds the position of Executive Committee Member and Deputy General Manager. He was born in 1957, Koçarlı/Aydın, graduated from Tarsus American College, Faculty of Electronics and Communication, Istanbul Technical University and Department of Applied Electronics, Vienna University of Technology. He has worked at the same time as research assistant in the same department for 5 years.

Leave a reply