Paperwork

“PaperWork, çalışanlar,müşteriler ve sistemler arasındaki bilgi ve belge akışını yöneterek, organizasyonların operasyonel mükemmeliğe ulaşmalarını sağlar”

 

Misyon ve vizyonumuz

PaperWork’ün Low Code  parametrik mimarisi,  en karmaşık süreçleri kısa zamanda, kolayca otomatize etmenizi sağlar. Sürekli değişimi, kurum kültürü haline getirir. Kaynakların verimli kullanımı ve  doğru kararlar alınmasında kurumunuzun vazgeçilmez bir parçası olur
Çözümlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı, en kolay yoldan karşılamak için teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak geliştirilmektedir. Çalışanlarımız ve müşterilerimizin memnuniyeti gücümüzün kaynağıdır. Müşteri memnuniyetini ekip çalışması ile sağlıyoruz. Ürün ve hizmet kalitemizi yükseltecek yatırımları yapmak için kar üretiyoruz.

GGSoft Kimdir?

GGSoft 1998 yılında kurulduğu tarihten itibaren, sadece iş akışı ve doküman yönetim konusuna odaklanarak, uzmanlaşmış kadrosuyla PaperWork ürün ailesini geliştirmiştir. PaperWork, Low Code mimarisi ve sürükle bırak ile çalışan form ve iş akışı tasarım araçları sayesinde, firmalara çok kısa sürede uyarlanabilmektedir.GGSoft olarak ürün geliştirmede kullandığımızı teknolojileri “iş için teknoloji” anlayışıyla seçiyor, “en yeni”, “gündemdeki”, “geleceğin teknolojisi” gibi benzeri gerekçeler ile teknoloji seçimini yapmıyoruz. Biliyoruz ki en iyi teknoloji, müşterilerimizin beklentilerini en iyi karşılayacak, fayda/maliyet oranını en iyi sağlayacak teknolojidir. Uzmanlık alanımıza en uygun teknolojileri seçmeyi ve uygulamayı hem ürünümüzün müşterilerimizdeki geleceği hem de müşterilerimizin ürünümüzden en fazla kazanımı elde etmeleri için zorunlu görüyoruz. Alanımızdaki uzmanlığımız, müşterilerimizin ve hedeflediğimiz pazarların iş gereksinimleri ve beklentileri, teknoloji kullanımında en uygun tercihlere ve öngörülere sahip olduğumuzu iddia etme cesaretini bize veriyor. Teknolojinin uygulanmasında kullanılan araçlarda farklı tercihleri saygı ile karşılıyor ancak uygun teknoloji kullanımı konusunda iddiamızdan taviz vermiyoruz.

Yazılım Geliştirmenin sadece bir teknoloji kullanımı olmadığı, bir ar-ge ve üretim süreci olduğunun bilincindeyiz. Her üretim süreci gibi yazılım geliştirme de planlama, gerçekleştirme ve kontrol etme aşamalarına sahip.Diğer üretim süreçlerinden farklı olarak yazılım geliştirme süreci aynı ürün için durmadan tekrar eden bir oluşumdur. Bu tekrarları sağlayan ise düzeltmeler ve eklentilerdir. Yazılım geliştirme süreci sonunda bir ürün ortaya çıkarabilmek için üretim sürecinin bir standarda sahip olması gerekir. İşte böyle bir süreç sonunda bir ürün ortaya çıkarmak ve bu sürecin standart biçimde iyileştirilerek kendini tekrar etmesini sağlamak bir uzmanlık gerektirir. GGSoft PaperWork için kullandığı yazılım geliştirme metodolojisi ile marka değeri taşıyan bir yazılım geliştirmektedir.

PaperWork® sahip olduğu gelişmiş yazılım teknolojisinin getirdiği düşük işletim maliyet avantajı sayesinde, iş akışı ve doküman yönetim çözümümüzün, her ölçekteki firmalar tarafından uygulanabilir olmasını sağlamıştır. Günümüzün müşteri odaklı rekabetçi ortamında değişen koşullara, zamanında uyum sağlamak, şirketler için hayati derecede önemlidir. İş akışı ve doküman yönetim sistem altyapısı ile firmalar maliyetlerini düşürür. Ancak bu da yeterli olmaz. Günümüzün müşterileri, hizmet aldıkları firmaların, hızlı, proaktif ve müşteri odaklı olmalarını talep etmektedir. Müşteriler bilgi altyapısı sağlam, değişimlere hemen uyum sağlayabilen, istendiğinde gerekli bilgiyi paylaşabilen firmalarla çalışmayı tercih etmektedir. Müşteriler, çalıştıkları firmaların, değişen koşullar sonucunda, oluşan yeni ihtiyaçlarına hemen cevap vermelerini beklemektedir. Elektronik ortamda iş akışı ve doküman yönetim altyapısı olmayan firmaların, değişen müşteri taleplerine uyum sağlaması ve zamanında cevap vermesine imkan yoktur.

Baykuş Figürünün anlamı Nedir?

Baykuş figürü; bilgiyi, belleği ve bilgi sahiplerini de koruyucu bir anlam taşımaktadır. Baykuş görenlerin temkinli, sakin ve ürkek davranmaları, bilgi ve akla yaklaşımı da çağrıştırmaktadır. Akıl ve bilgi; ciddi, özenli ve saygıdeğer çalışmalar sonucunda elde edilirler. Bu emeklerden dolayı saygısızca tüketilmemeli ve hatta korunmalıdırlar. İşte bu nedenle Athena’nın baykuşu, insanlık için çok önemli olan bilgiyi ve aklı yüzyıllardır korumaktadır. PaperWork platformu, kurumsal hafızayı korur, bilgiyi en verimli şekilde yönetmenizi sağlar.

Venue Detail

satis@paperwork.com.tr
(0216) 384 0751
İçerenköy Mah. Büyük Kartal Sok, Parlar Bolat İş Merkezi No:19/2 34742 Ataşehir / İstanbul