GelecektekiSen

GelecektekiSen; şirketler ve toplulukları için işin geleceği ve yetkinlikleri konusunda rehber; teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişim tetikleyicilerini, dönüşümün kültürünü ve felsefesini anlamlandıran bilgi dağıtıcıdır.

Nesilleri geleceğin işlerine hazırlama misyonuyla çalışan GelecektekiSen, işlerin hangi koşullar altında değişime uğradığının farkındalığını yaratırken, kurumların değer önermelerini kuvvetlendirecek stratejik planlamalarla, mevcut yetenek ve potansiyel yeteneklerinin gelişimi için yol haritaları çizer.

GelecektekiSen’in kurumlar/organizasyonlar için stratejik planlamaları;  işin geleceğine hazırlık, çalışma kültürünün dönüşümü, çoklu iş gücü ve işbirliği kültürünün oluşması, kurum içi ağ etkisinin planlanması, kurumun işininin geleceğine hazırlıkta stratejik iş gücü planlaması ve haritalandırılmasının yapılması, kurum çalışanlarının yeni ve üst yetenek gelişim programlarının kürasyonu, kurumların potansiyel iş gücü olan yeni yeteneklerin işin geleceğine hazırlık formasyonuyla temel standartlarının yükseltilerek kurumlarla buluşması konularına odaklanmaktadır.

Venue Detail

info@gelecektekisen.com.tr