Prof. Dr. Metin Turan

Prof. Dr. Metin Turan

Profesör
Ünvan: Prof. Dr.
Bölüm: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü
Görevi: Öğretim Üyesi
E-posta: metinturan@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0216 578 2259 (Dahili: 3259)
Çalışma Türü: Tam Zamanlı

Doktora: Toprak Bilimi ve Besleme Bölümü, Atatürk  Üniversitesi, 2002

Yüksek Lisans.: Toprak Bilimi ve Besleme Bölümü, Atatürk  Üniversitesi, 1997

Lisans: Toprak Bilimi ve Besleme Bölümü, Atatürk  Üniversitesi, 1993

Araştırma Alanları:  Toprak, tarım, soğuk stresi, biyoremedasyon, gübre.

Patentler:

1.     Microbial formulation with Corn extracts, ZnO, H3BO3
2.     A Method For Fertılızıng Rice
3.     Agronomically Beneficıal Microbial Strains
4.     Microbial Solubilization Of Phosphate Rock

5.     Saprofitler Biyoleach

Projeler:

1. Sahin, F., Oztaş, T., Çakmakcı, R., Güllüce, M., Turan, M. 2007. Sixth Framework Programme  Priority 5. Rhizobacteria for reduced fertilizer inputs in wheat (FP6-FOOD-CT-2006-036297).

2. Esitken, A., Ercisli, S., Orhan, E., Erturan, H., Tohma, O., Donmez, F., Turan, M., ve Sengül, M. 2006. Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on yield, quality and antioxidant activity and

determination of their efficiency in terms of organic production in raspberry and strawberry (TUBİTAK Project No:106 O 049).

3.  Effects Of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) On Growth, Development And Nutrient  Uptake of Peach, Pear And Apple Under High Calcareous Soil Conditions (TUBİTAK Project No: 106 0 049).

4. Yıldırım, E., Dursun, A., Turan, M., 2012.Effect of Nitrogen fixing rhizobacteria on nitrogen use efficiency, plant growth, yield and quality (TUBİTAK Project No:111O219).

5. Barış, Ö., Güllüce, M., Kaya, M., Turan, M., Sahin, F. 2013. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması.

Tarım Bakanlığı.

6.  Er, F., Karaman, R., Turan, M. Pekmezci, S., 2013.Baca Gazı Arıtımı Atığının Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Geliştirilmesi. Tarım Bakanlığı.

7. Turan, M., ve Esringü, A. 2004. Taking away of some heavy metal caused soil pollution with canola (Brassica nopus) and Indian Mustard (Brassica juncea) plants (BAP 204/261).

8. Turan, M., Kızlıoğlu, F., Tan, M., ve Koc, A. 2005. . Effects of Different Level of irrigation on plant use efficiency and plant growth parameter of Lucerne (BAP 2005/53).

9. Turan, M., Ataoğlu, N., Guneş, A., 2006. Effects of Boren fertiliser on Alfalfa, Wheat and some vegetable growing in Eastern Anatolia. Boron Institute of Ankara for finance support (BAP 2006/25).

10. Turan, M.. Guneş, A., 2007. Effects of Some Organic Fertilizer on Yield and Chemical Composition of Corn Plant ( Zea Mays) in Entisol Soil (2007/17).

11. Turan, M., ve Kocaman, A., 2007. Effects of Some Organic and Inorganic acid Application on Cold Resist of Winter Wheat Genotypes Grown on Eastern Anatolia (2007/128).

12. Turan, M., Güneş, A., Ataoğlu, N., Esringü, A., Ata, S., Demirtaş, A., Kızıloğlu, F., ve Angın, İ., 2008. Effcets of Hydrogel Application on Corn (Zea mays L.) Water and Fertilize Use Efficiency (2008/46).

13. Turan, M., ve Güneş, A., 2009. The Effects Of Amino Acıds, Organic Acids And Hormones Produced By Plant Growth Promoting Microorganisms On Phosphorus Availabılıty Which High Lime Soils (2009/207).

14. Turan, M., ve Melek, Ş. 2009. Effcets of Different PGPR and Boron Application Wheta and Barley Yield and Yield Component (2009/44).

15. Turan, M., ve Ata, S., 2009. Effects of Sewage Sludge Application on Yield and Heavy Metal Contents of Wheat plant growth under in widespread.

 

Yayınlar

Tüm yayınlar için: https://scholar.google.com/citations?user=BjxVm5wAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Google akademik (Ocak 2022): Atıf sayısı: 8895 ; h-endeks: 49;  i-10 endeksi: 116

Web of Science (Ocak 2022): Toplam yayın sayısı: 168, atıf sayısı: 3404; h-endeks: 34

Scopus (Ocak 2022): Toplam yayın sayısı: 169, atıf sayısı: 3985; h-endeks: 37