Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ

Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ

Öğretim Üyesi, Thiscover Me Kurucusu
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme (İng)  2001
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi  2004
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2007
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2008
Doçent  İşletme Fakültesi Finans  2012
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2017

Makale

NO AD YIL
1  Financial Sustainability of The Turkish Health Care System: Experts’ Opinion…  2021
2  How environmental innovation influences firm performance: A meta-analytic review…  2021
3  Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türkiye’deki devlet üniversitesi hastanelerinin performans değerlend…  2020
4  Web of Science Finans Araştırma Alanında Türkiye’nin Durumu: Bilimetrik Bir İnceleme…  2020
5  Financial Sustainability of Turkish Health Care System…  2018
6  The Impact of Oil Price Shocks on Sector Indices: Evidence from Borsa İstanbul…  2018
7  Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Örneği…  2017
8  Corporate Governance and Voluntary Disclosure: Content Analysis on Borsa Istanbul Hospitality Indust…  2017
9  Evaluating Financial Performance with Grey Relational Analysis: An Application of Manufacturing Comp…  2017
10  Bilanço ve Gelir Tablolarının Topsis Yöntemi İle Analizi: Borsa İstanbul Uygulaması…  2017
11  The application of data mining techniques in manipulated financial statement classification: The cas…  2017
12  The Relationship Between Corporate Governance and Stock Returns…  2016
13  Co-integration or Fractional Co-integration? Connections between the Turkish and some Major Stock Ma…  2015
14  The Relationship between Foreign Investment and Macroeconomic Indicators: Evidence from Turkey…  2015
15  Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle İmalat Ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki …  2013
16  Determinants of Stock Market Development: Evidence from Advanced and Emerging Markets in a Long Span…  2013
17  Altın Fiyatındaki Dağılımların Markov Zinciri ile Analizi: Uzun Erimli Olasılıklar…  2012
18  The Effect of Macroeconomic Factors on the Performance of Azerbaijan Banking System…  2012
19  Where is Turkey? Determination of Turkey’s Investor Protection Position in the World….  2012
20  The Impact of Domestic and Foreign Macroeconomic News on Stock Market Volatility: Istanbul Stock Exc…  2011
21  An Outlook on Chinese Banks Based on Total Assets and Equity Perspective…  2011
22  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Firmaların İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları …  2011
23  Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: Yapısal Kırılmaların Önemi…  2010
24  Are dividends disappering or shrinking? Evidence from Istanbul Stock Exchange (ISE)…  2010
25  Ownership Concentration, Managerial Ownership and Firm Performance: Evidence from Turkey…  2010
26  Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasalarındaki Gelişmeler…  2007
27  İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan İşletmeler…  2007
28  Ekonomide Yaşanan Gelişmeler: Ödemeler Bilançosu ve Cari Açık…  2006
29  Basel II…  2006
30  Kurumsal Yönetim…  2006
31  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Profesyonelleşme ve Vekalet Teorisi…  2006
32  Kurumsal Yönetim…  2006
33  Basel II: Muhasebe Uygulamalarına Etkisi…  2006
34  Basel II-Düzenlemeler ve Etkileri…  2005
35  Araştırma-Geliştirme ve Pazarlama Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi…  2003
36  Çok Ulusluluk ve Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma…  2002
37  Cash Conversion Cycle, Cash Management and Profitability: An Empirical Study on the ISE Traded Compa…  2002

Akademik / İdari Görevleri

1 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
2 İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
3 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2021-Devam ediyor
4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021-Devam ediyor
5 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor
6 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2018- Mart 2021
7 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2018- Mart 2021
8 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
9 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016- Ocak 2019
10 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Nisan 2016
11 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016