Fenerbahçe Üniversitesi Dijital Teknoloji İş Birliği Toplantısı ve isbirligi.com.tr Açılışı

Fenerbahçe Üniversitesi Dijital Teknoloji İş Birliği Toplantısı ve isbirligi.com.tr Açılışı

2 Ağustos 2019 21:53
2 Ağustos 2019 21:53

Overview

Etkinlik Konuları:

 • Dijital neslin yenilikçi üniversitesi
 • Sınavsız üniversite, proje odaklı dijital eğitim
 • Nasıl bir öğrenci profili? Hangi yetenek?
 • Tersine mentörlük
 • Dünya vatandaşlığı
 • Küreselleşme ve dijital kültür
 • İnovasyon Laboratuvarı ve Teknopark
 • İnovasyon ve girişimciliğin Türkiye’de önemi
 • Stajyer öğrencilerin ekonomik şartları, staj eğitimi süreleri ve öğrencilerin geleceği
 • Öğrencilerin takım çalışması ve sunum yapabilme yeteneği, sahne performansı
 • E-spor endüstrisi ve gelecek meslekler
 • Mobil oyun geliştirici alanındaki eksiklikler
 • Sürekli eğitim merkezinin dijital teknolojiler ile donatılmış hedefleri
 • Gelenekselci işverenlerin dijital dönüşüme geçişi
 • Sektör model fabrika kurmayı hedefliyor, biz ise model öğrenciye odaklanıyoruz
 • Üretim ekonomisi ve Entelektüel sermayenin dijital ekonomiye etkisi
 • Öğrenciler Win Eurasia 2020 fuarında sahneye çıkmalı
 • FBÜ ön lisans, lise ve ortaokul öğrencilerini takibe almalı ve dijital akademi kurmalı
 • Marka ve Patent konuları eğitim müfredatlarına alınmalı
 • Sağlık fakültesinde Makine ve Derin öğrenme teknolojilerinin etkisi
 • Öğrencinin başvurusu sırasında yeteneklerin değerlendirilmesi ve başvuru yapacağı bölümün analizi
 • Dijital okur-yazarlığın öğrenciye faydaları.
 • Orta düzey yönetici körlüğü
 • Evrimsel düşünce kavramı
 • Türkiye’nin imalat sanayisi ve cari açık etkileri.
 • Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 uyumlu müfredat
 • Mühendislik, inovasyon ve girişimcilik programlarında eğitim alan öğrencilere işletme yönetimi müfredatının verilmesinin önemi
 • Staj yerine direkt part-time çalışma modeli
 • Yetenek kazanma ve üniversite eğitim yıllarının düşürülmesi. (3+1 sistemi)
 • Üniversite öğrencilerinde hayal etme yeteneğinin ve dijital zekanın geliştirilmesi
 • Meslek yüksek okulunda girişimcilik ekosistemi oluşturulmalı
 • Ülke otoritesi destekli “Dijital Kültür Programı” ile girişimcilerin desteklenmesi
 • Kuşaklararası bilgiye ulaşmanın yeri günümüzdeki dijital bilgiye ulaşmanın önemi
 • Dijital dönüşümün refah düzeyine etkisi
 • Özyönetim
 • Değişime açıklık
 • Sürekli gelişme
 • Uzaktan ve Kendi kendine öğrenmeyi öğretme
 • Sistemik ve Algoritmik Düşünme
 • Kavramsal Tasarım
 • Belirsizlikte ilerleme (yarasa uçuşu)
 • Fikirden patent almaya ve marka-patent önemi
 • Makine-insan birlikte çalışma ve Dijitale yatkınlık
 • Dijital devrim için küresel lider
 • Teknoloji, insan ve akıllı şehirler
 • Gelecek Trendler ve meslekler
 • Model fabrika yerine, fabrikaların model haline getirilmesi
 • Öğrencilerimizi garantici ve itaatkâr yetiştiriyoruz. Bunun yerine nasıl daha fazla sorgulayan, girişimci ve yaratıcı taraflarını köreltmeden yetiştirebiliriz?
 • MIT benzeri öğrenme ve uygulama labları kurulmalı
 • İşi doğru yapmak yerine, işi ucuza yapmak yaklaşımını değiştirmeliyiz
 • Orta düzey ve üst düzey yöneticilerdeki rahat koltuk sendromu yıkılmalı, bu mevkiler için özgüvenli, yaratıcı ve üretken gençler yetiştirmeliyiz
 • Yetiştirdiğimiz Mühendisleri öncelikle insanlara ve insani değerlere saygılı olmaları konusunda, sonra da ekip oyununun önemi ve yöneticilik konularında da iş hayatına hazırlamalıyız

Organizers

Fenerbahçe Üniversitesi ve isbirligi.com.tr
Fenerbahçe Üniversitesi Dijital Teknoloji İş Birliği Toplantısı ve isbirligi.com.tr Açılışı