Tags

Blog  İnovasyon

İnovasyon Kavramı ve Türleri

İnovasyon Kavramı ve Türleri Küreselleşen dünyada, her alanda ulusların rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile üzerinde durdukları inovasyon, 21. Yüzyılda yönetim teorilerinin ulaşmayı arzuladığı en temel çıktılardan biridir. Günümüzde inovasyon gerçekleştirme rekabeti, bireylerin kariyerlerinde ilerleme kaydetmeleri için, şirketlerin rekabet avantajı kazanabilmesi için, ülkelerin kalkınma ve gelişmesi için ve daha da üst perdede tüm dünya insanlarının daha […]