Prof. Dr. Hilmi Yüksel

Prof. Dr. Hilmi Yüksel

Profesör

Konuşma Konuları:

  • Dijital Dönüşüm,
  • Endüstri 4.0,
  • Üretim Yönetimi,

Prof. Dr. Hilmi Yüksel 1996 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği ve 2000 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Doktorasını tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır.

2007 yılında Üretim yönetimi alanında Doçent ve 2013 yılında Profesör olmuştur. Uzmanlık alanı üretim yönetimi ve yalın üretimdir. Yalın üretim tekniklerinin uygulanması konusunda çeşitli projeler yürütmüş ve çeşitli kurumlara danışmanlık desteği sağlamıştır.

2016 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DEÜ BİMER) müdür olarak görev yapmaya başlamıştır. 2016 Mayıs ayında DEÜ BİMER ‘de Endüstri 4.0 çalışma grubunu kurmuştur.

2016 yılından itibaren öğrencilerde ve işletmelerde dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’a ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla seminerler ve eğitim programları düzenlemiştir. İzmir ‘de ilk Dijital Dönüşüm Eğitimi Sertifika Programını koordine etmiştir. Birçok kurumda endüstri 4.0 konusunda seminerler vermiş, konuşmacı olarak davet edilmiştir.

2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri 4.0 koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Üniversite’de endüstri 4.0’ın gerekleri doğrultusunda eğitim stratejilerinin oluşturulmasında ve eğitim faaliyetlerinin planlanmasında aktif rol oynamıştır. 2019 yılında Aristo yayınevinden Endüstri 4.0 Dönüşüm Rehberi kitabı yayınlanmıştır.