Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu

Profesör

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı burs sınavını “Endüstri İlişkileri” dalında kazanarak, İngiltere’de burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

İngiltere’de 1990-1991 yılında Warwick Üniversitesi, İşletme Okulu, Endüstri İlişkileri ve Organizasyonlarında Davranış Departmanı’nda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 1991-1994 yıllarında aynı üniversite’nin doktora programına devam etmiş ve 1994 yılında “İşletme” bilim dalında doktora diplomasını almıştır.

Ayrıca 1995 yılında önce Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde, daha sonra Almanya’da Bochum Üniversitesi’nde Endüstri İlişkileri alanında doktora üstü çalışmalar yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Sosyolojisi, Uluslararası İşletme ve Sosyal Politika derslerini veren Prof. Büyükuslu, İ.T.Ü. MBA programının kurucuları arasında yer almış ve İTÜ Executive MBA programında Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization), İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management) derslerini vermiştir. İtalya Milano Üniversitesi’nde Avrupa Sosyal Politikası, Kaliforniya Üniversitesi Riverside’da Uluslararası Organizasyonlar, İsveç Malmö Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Genişleme ve Sanayinin Uyum Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Politika ve Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar derslerini vermiştir.

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu’nun çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, küreselleşme, Avrupa Birliği, çevre-iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, işveren teşkilatlarının yeniden yapılandırılması, AB müktesebatı sosyal işler ve teknik mevzuat uyumu, küresel entegrasyonlar ve işbirlikleri, küresel yüksek öğretim ve işgücü piyasaları, inovasyon yönetimi, inovasyon ve girişimcilik, uluslararası teknoloji transferi ve dijital dönüşüm alanlarında bir çoğu uluslararası çalışmalar olmak üzere sayısız makaleleri, iş dünyası ve sektör dergilerinde köşe yazıları, proje yöneticilikleri ve “Employer Organizations in European Context, Turkish Trade Unions in Comparative Perspective, Çokuluslu Şirketler ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Avrupa Birliği ve Sosyal Boyutu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeni İş Kanunu: Esneklik ve İş Güvencesi, Akademik Kapitalizm ve Küresel Üniversitelerin Yükselişi, İnovasyon ve Girişimcilik, Dijital Kapitalizm, Dijital Dönüşüm” başlıklı olmak üzere 10 kitabı vardır.

Diğer taraftan Prof. Dr. Büyükuslu, Almanya ve Japonya devletlerinin akademik ve profesyonel çalışma performansına ve disipline dayalı mülakat yoluyla ve seçimle belirledikleri mesleki ve teknik eğitim ve yönetici geliştirme programlarına icap edip, 1998 yılında Almanya ve 2004 yılında Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmıştır.

Uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Endüstri İlişkileri Akademisyenleri “Network”, Uluslararası Kimya İşverenleri Çalışma İlişkileri Komitesi (LRC), Avrupa Kimya İşverenleri Grubu (ECEG) ve Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) Endüstriyel İlişkiler Komitesi çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca ILO Türkiye Delegasyonu İşveren Kanadı Teknik Müşavirliği, Dünya Kimya Birliği (LRC) İkinci Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Kalkınma Planları Komisyon Başkanlığı ve Raportörlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Genel Sekreter Koordinasyon Üyeliği, Başbakanlık Kamu Personel Reformu Çalışmaları Bilim Komisyonu Üyeliği, Uluslararası Sağlık Bilimleri Derneği (ISPE) Türkiye Kurucu Üyesi, Kocaeli AB-KOBİ İş Merkezi Yerel Konsorsiyum Danışma Komitesi, TÜBİTAK Vizyon 2003 Bilim ve Teknoloji Stratejileri Yönlendirme Komitesi ve Kimya Teknolojileri Sektörel Danışma Kurulu Üyesi, MPM ve SSK Genel Kurul Üyeliği yapmıştır. Türkiye’de inovasyon, girişimcilik ve yenilikçi düşünce kültürünün ilerlemesine katkıda bulunan Türkiye’nin en önemli ve alanında ilk olan “Bir Fikrin mi var?” yarışmasının Akademik Jüri Üyeliğini yapmıştır. Büyükuslu’nun bir çok makale ve yazıları başta iş dünyası yayın organlarında olmak üzere bir çok yayın organında, dergide yayınlanmıştır.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi (KİPLAS) Genel Sekreteri, Kimya Sektör Platformu Genel Sekreteri, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü (Kıbrıs) görevlerini yürütmüştür. KKTC’de Rektör olarak görev yaptığı dönemde ‘Üniversiteler Adası Kıbrıs’ konsepti fikrini ortaya atmış, Türk basını ve kamuoyunda fikrin yaygınlaşması için çalışmış ve bu çerçevede tüm Anadolu illeri ile KKTC arasında doğrudan yükseköğretim köprüleri kurulmasını sağlamıştır. Yine bu kapsamda İTÜ’nün adaya gelmesine ve kampüs açma düşüncesine vesile olmuştur. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin tüm zamanlarının en iyi çıkışını yakalaması, bilimsel altyapı yatırımlarının yapılmasının yanı sıra uluslararası arenada tanınmayan KKTC’nin bir üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni Birleşmiş Milletler’in küresel sözleşmesi olan Global Compact’ ı imzalayarak Birleşmiş Milletler (UN) üniversiteler ailesine dahil ettirmiştir. Gerek Rektörlük çalışmalarında gerek akademik faaliyetler kapsamında Global Compact (UN), Principles for Responsible Management Education (PRME), American Council of Higher Education (ACE), Academic Cooperation Association (ACA), European Council of Business Education (ECBE), Council of International Schools (CIS), World Associations of Universities and Colleges (WAUC) gibi uluslararası akademik organizasyonlarda Kıbrıs ve Türk üniversitelerini temsil etmiştir.

A.B.D. West Virginia Marshall Üniversitesi, California Üniversitesi, Londra Queen Mary Üniversitesi, Coventry Üniversitesi, Liverpool John Hopkins Üniversitesi, New Castle Üniversiteleri’nde Türk Misafir Öğretim Üyesi olarak birçok uluslararası akademik proje ve işbirliklerine imza atmakla birlikte Oxford ve Cambridge ile birlikte İngiltere’de ilk üçte yer alan Warwick Üniversitesi tarafından “Onursal Profesörlük” unvanı ile onurlandırılmıştır. Halihazırda Warwick Üniversitesi-WMG Bölge ve Türkiye koordinatörüdür. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Ofisler Genel Koordinatörü, Yıldız-Teknopark ve Türkiye’nin en önemli projelerinden birisi olan Türkiye Bilişim Vadisi İnovasyon Danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2009 yılından 2018 yılına kadar Fenerbahçe Üniversitesi kuruluş sürecini yönetmiş, Mütevelli Heyeti’nde yer almıştır ve kurucu Rektör olarak Fenerbahçe Üniversitesi’nde yüksek öğretime hizmet etmeye devam etmektedir.

Yükseköğretimde küresel işbirliklerinin, üniversite-endüstri ilişkilerinin, global yükseköğretim kurumlarının yönetiminin ve aynı zamanda dijital dönüşüm, uluslararası teknoloji transferi, inovasyon ve girişimcilik alanlarının yazar ve girişimci-akademisyenlerinden biri olarak da tanınmaktadır.